PTI Hamme - Laatste Nieuws

Op maandag 12 maart jl. hielden de 4 leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken op onze school  (katholiek, protestant-evangelisch, islam en zedenleer) een gezamenlijke les voor de leerlingen van 1A1 over een ritueel uit de Israëlitische godsdienst. Voor deze gelegenheid hadden ze een vertegenwoordiger uitgenodigd van de Israëlitische Godsdienstlessen. De Inspecteur-adviseur van de Israëlitische Godsdienstlessen, rabbijn Samuel Bamberger uit Antwerpen,  was meteen bereid gevonden om aanwezig te zijn en zijn bijdrage werd zeer op prijs gesteld.

Op de foto ziet u de gerechten van het Joodse cederfeest of paasmaaltijd, die verwijzen naar de eeuwenoude geschiedenis van de bevrijding van de Joden uit de slavernij in Egypte: ongezuurd brood, peterselie, een radijs, een zoete appeldeeg, een ei. Dit ritueel wordt sedert mensenheugenis jaarlijkse gevierd in de Israëlitische Godsdienst. Ook vandaag speelt het thema van slavernij en bevrijding uit slavernij een grote rol in elke humane en respectabele levensbeschouwing. Het is nog steeds een groot onrecht als mensen op mensonterende wijze worden uitgebuit als slaven. Als een 'bezit' waar men mee kan doen naar believen. Er zijn vandaag zelfs meer slaven en ook kinderen die als slaven worden onderdrukt dan toen de slavernij begin 19 eeuw in het Britse Gemenebest werd afgeschaft. Hier ligt een taak en opdracht voor elke wereldburger, van welke levensovertuiging dan ook, om dit onrecht tegen te gaan.

Onze leerlingen kregen een toelichting bij dit ritueel en deze gerechten die bij dit ritueel horen en stelden veel vragen, wat ook de bedoeling was. Ze konden ook even proeven hoe deze gerechten smaken. Uiteraard was deze les geen religieuze viering, maar slechts een uitleg over een religieuze viering. Het is van groot belang dat leerlingen hun eigen levensbeschouwing beter leren kennen door leerkrachten die daartoe zijn opgeleid en tevens dat de leerlingen ook kennis maken en respect leren opbrengen voor de levensbeschouwing van andere leerlingen. Dit vergroot hun vaardigheid tot burgerzin en tolerantie in een onze samenleving en verminderd anderzijds de kans dat ze over elkaars levensovertuiging denken en spreken in misleidende karikaturen. Men noemt deze leerdoelstellingen sedert enkele jaren Interlevensbeschouwelijke Competenties.